ميشهبا تو گفتم حذر از عشق ندانم، ولي بهم ثابت شده كه ديگه سفر از پيش تو ميتوانم !

يكي از حرفايي كه انيتا جون روز جمعه سر كلاس ميگفت، اين بود كه هر احساسي رو بدي، ازت كم ميشه ....

فقط عشق و عشق هست كه هر چي بدي، در تو اين حس بيشتر و بيشتر ميشه و ذات جهان بر اساس عشق بنا شده ....

عشق كلمه اي كه در نوشتن اسون و در عمل بسيار مشكل ميشه زندگيش كرد ........

و اوشو هم ميگه به جايي ميرسي كه ميتوني خشم رو به عشق تبديل كني !

 

منبع اصلی مطلب : والس ِ هستی
برچسب ها : ميشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : با تو گفتم حذر از عشق ندانم ...